Wij stellen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons, en
zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Op verzoek zullen wij uw
geregistreerde gegevens aan u verzenden. De persoonlijke gegevens die we vragen zijn strikt noodzakelijk om
betalingen en verzendingen correct af te kunnen handelen.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Top artikelen

Mijn account

Veilig betalen

Contact

Kerkhofweg 21

8166 HG Emst

KvK 32094027

BTW nr 1147.43.058.B.01