Algemene voorwaarden
Deze leveranciersvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten
overeenkomsten.
Prijzen
Alle door ons genoemde verkoopprijzen zijn inclusief BTW en in Euro's. Prijzen zijn exclusief verzendkosten en
onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Verzendkosten
Uw bestelling wordt verzonden met Post NL/DPD . De verzendkosten bedragen € 4,95.
Levering
Levering geschied binnen 1 week na bestelling/betaling, mits op voorraad, indien niet op voorraad volgt overleg.
Betaling
Bestellingen worden afgerekend via iDeal.
Uw recht van herroeping
Aangezien dat Vrolijkkerstfeestje.nl seizoensartikelen verkoopt is retournering niet mogelijk.
Klachten en/of geschillen
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Vrolijkkerstfeestje.nl. Bij
klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting
WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing
gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline
(www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als
consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze
geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende
commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform
(http://ec.europa.eu/odr). Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer
schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer
naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
Overmacht
Indien vrolijkkerstfeestje.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen
opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Na dertig dagen hebben beide partijen het recht de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op
enige (schade)vergoeding.
Onder overmacht wordt verstaan, alle tekortkomingen welke niet toe te rekenen zijn aan Vrolijkkerstfeestje.nl.
Privacy
Wij stellen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons, en
zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Op verzoek zullen wij uw
geregistreerde gegevens aan u verzenden. De persoonlijke gegevens die we vragen zijn strikt noodzakelijk om
betalingen en verzendingen correct af te kunnen handelen.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Top artikelen

Mijn account

Veilig betalen

Contact

Kerkhofweg 21

8166 HG Emst

KvK 32094027

BTW nr 1147.43.058.B.01